inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür

hukuk müzesi

 
 

Hakkımızda

Neden inisiyatif.net?

Duyurular için üyelik

Künye (info)

Sitemiz Kuralları

Bilgi

AAÜT nispi ücret hesabı

Dilekçe/Form (Vergi)

Dönüştürücü/Hesap

E-Beyanname (Vergi)

Faiz % (Reesk/Avans-TCMB)

Faiz % (Mevduat-TCMB)

Faiz % (Geçmiş-TCZB)

Faiz % (Libor-BBA)

Hava Durumu

Hep Gerekli Telefonlar

ıcra Formları

Kısaltma Karşılıkları

Kur  (Günlük - Geçmiş)

Medya

Nerede Saat Kaç?

Polis Haber

S.M. Makbuz Hesabı

TBB Hesaplama Sayfası

Türk Ceza Adalet Sistemi

Türkiye.gov.tr

Y. Mahkeme Kararları

Kanunlar

Mevzuatı Bul

T.B.M.M.'de Ara

Tam Liste

02.07.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

T.B.M.M. kaynağında  »»»


Kanun Tasarı/Teklif

Kaydımızın Tümü

Avukatlıkla ilgili

30.01.2012

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı

T.B.M.M. Kaynağından »»»


30.01.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

T.B.M.M. kaynağından »»»


21.07.2011

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (kamu avukatları özlük haklarıyla ilgili)

T.B.M.M. web sitesinde »»»


21.07.2011

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

T.B.M.M. web sitesinde »»»


 
  

Belgeliði Aç

2014 Yılı Baro Keseneği Üzerine

Av. H.A.Tansu

2011 yılından bu yana Baroların yıllık keseneklerinin nasıl hesaplanıp toplanması gerektiğini çeşitli yazılarımda anlatmış ve Ankara Barosunun uygulamalarının 1136 no’lu Avukatlık Kanununa aykırı olduğu belirtmiştim . Ankara Barosu yıllık keseneği halen fazla istemekte, TBB keseneğini usulüne uygun toplamamakta 2014 yılında da ısrarlıdır. Gelin önce 1136 no’lu kanunun ilgili maddelerine bir göz atalım... 1136 no’lu Avukatlık Kanununun 65. maddesi düzenlemesine göre “Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir...

Yayın Tarihi: 22.01.2014

Tamamını okuyalım...


FÎHİ MÂ-FÎH / İÇİNDEKİLER İÇİNDEDİR

Av. Vedat Ahsen Coşar

Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlıkları yapan Sayın Vedat Ahsen Coşar anılarını yazdı. Yakında kitap olarak yayımlanacak olan Coşar'ın anıları, Mevlana'nın önemli eserlerinden biri olan 'FiHi-Mafih', yani 'İçindekiler İçindedir' adını taşıyor. Sayın Coşar, tanıklık ettiği süreçteki olayları anlatmanın yanı sıra hukukla, demokrasiyle, siyasetle, sanatla ilgili değerlendirmelerde de bulunuyor. Sayın Coşar'ın birkaç aydır üzerinde çalıştığı ve tamamladığı anılarının çok kısa bir bölümünü oluruyla yayınlıyor ve teşekkür ediyoruz.

Yayın Tarihi: 09.01.2014

Tamamını okuyalım...


TBB Başkanı’nın Yasa Değişikliği Önerileri Üzerine

Av. Vedat Ahsen Coşar

Adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi bunların hepsi insan hakları dediğimiz temel koruma hakları kapsamındadır. Aynı şekilde bireyin özgürlüğüne yargı aracılığıyla müdahale olan tutuklama tedbiri de adı üzerinde bir tedbirdir. Kural değil, istisnadır. Özgürlük hakkına müdahale niteliğinde olmakla, bu tedbir de insan hakları kapsamındadır... Bu hakların tamamı sadece anayasamızla değil, başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle de teminat altındadır... Bu hakları korumak, bu haklara saygılı olmak en başta yargının görevidir. Yargı da, hukuk da, adalet de esasen bunun için vardır...

Yayın Tarihi: 08.01.2014

Tamamını okuyalım... 

Tarihimizde Avukatın Eğitimi [4]; Meclis Belgeleri Işığında 1924–1969 Dönemi

Av. H. A. Tansu

Yürümediğinden ya da yürütülemediğinden yakınılan kurumlarımıza çözüm önerileri üretebilmek ve tartışabilmek için, geçmişte nelerin tartışıldığını ve ne sonuca varıldığını bilmek zorunludur. Avukat olabilmek için öngörülen staj süreci, sınav ve stajyerlere yardım yakınılan ve bir türlü hoşnut olamadığımız konulardan sadece bir kaçı. “Tarihimizde Avukatın Eğitimi” başlıklı yazı dizimin bu dördüncü yazısında, 1924–1969 yılları arası (1136 no’lu Avukatlık Kanunu öncesi) dönemde Millet Meclisinde tasarı/teklifler görüşülürken ileri sürülen itirazlar ve kaygılar ile tasarı/tekliflerin amaçlarını anlamamıza yardım edecek görüşleri aktarıyorum...

Yayın Tarihi: 14.01.2012

Tamamını okuyalım...Belgeliði Aç

GOOD MORNING AFTER SUPPER / ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA GÜNAYDIN!

Av. Vedat Ahsen Coşar

Toplumun gereksinim duyduğu kanunları yapmanın, eskimiş olan, işe yaramayan, gereksinimleri karşılamayan kanunları yürürlükten kaldırmanın veya değiştirmenin, en pratik yolu ve yöntemi yabancı ülkelerin mevzuatından yararlanmaktır. Devlet olarak, hükümet olarak, dilediğiniz ülkenin kanununu, mevzuatını, o devletten veya hükümetten izin almadan, karşılığında herhangi bir bedel ödemeden alma, iktibas etme hakkına ve olanağına sahipsinizdir... Yönetme anlayışınıza, siyasal tercihlerinize göre hangi ülkenin, hangi yönetim şeklinin kanunlarını ve hukuk sistemini seçmek isterseniz onu seçebilirsiniz...

Sitemizden bağlantı: 12.02.2014

Tamamını okuyalım...


Türk Arabuluculuk Meslek Kurallarının Eleştirel Değerlendirmesi

Av. Şamil Demir

A. Düzenlemenin Dayanağı, Sunumumuza konu olacak “Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları (Mart 2013)” HUAK’nun Kurulun görevleri başlıklı 32,I,a maddesi ve HUAKY’nin m. 54,I,a’nın verdiği görevle Arabuluculuk Kurulu tarafından kabul edilerek onaylanmıştır. Her iki düzenlemeye göre Kurul, “arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirlemek” ile görevlidir... B.Düzenlemenin Başlığına Yönelik Eleştiriler, Gerek Kanunda gerekse Yönetmelikte Kurul tarafından belirlenecek, arabulucuların mesleklerini icra ederken uyacakları kuralların, “meslek kuralları” olarak ifade edilmesi gerekirken “Arabuluculuk Sistemi ve Arabulucular İçin Model Etik ve Uygulama Kuralları” başlığının tercih edilmesini doğru bulmuyoruz.

Sitemizden bağlantı: 22.01.2014

Tamamını okuyalım...


 

PDF Dosyaları Görüntüleyebilmek ıçin

Acrobat Reader yükleyin indir


Word, Excel ve PowerPoint 2007 dosyalarını eski sürümde açmak için

Uyumluluk (TR) Paketini yükleyin indir

Baro

Takvimi

E-Yayınlar

CMK El Kitabı (TBB Yayını)

Türkiye Barolar Birliği Yayınları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Birliği Bülten

Ankara Barosu Yayınları

İstanbul Barosu Kitapları

İstanbul Barosu Dergileri

İstanbul Barosu Bültenleri

İstanbul Barosu Avukat Yayınları

İzmir Barosu Kitapları

İzmir Barosu Dergisi

İzmir Barosu Bültenleri

A.Ü.H.F. Yayınları

Güncel Karar/içtihat Web Sitesi

Belgeliğimizde Sorgulama

Sayfalarımızda Yazı

Web Sayfalarında Yazı

Bağlantılı Belgeler (TR)

Linked Documents (EN)

Belgeliğimiz (konulara göre)

ATATÜRK

Avukat

ADR-Uyuşmazlıkların Çözümü Seçenekleri

Avrupa ve AB (EU)

Baro Seçimleri

Ceza Hukuku

CMK ve TCK (sorularla)

Corruption

Court Management

Criminal Code (Law)

Cyber (Siber)

Defamation (Hakaret)

Discipline & Pro Conduct

Eğitim - Education

Ethics

Felsefe ve Etik (Ethics)

ınsan Hakları-Human Rights

Köy Enstitüleri

Lawyer

Mantık-Logic-Fuzzy Logic

Mecelle

Bağlantılı Tüm Belgeler (TR)

Linked All Documents