inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi k伲

hukuk m峩

 
 

Hakka

Neden inisiyatif.net?

Duyurular için 嬩k

K饠(info)

Sitemiz Kurallar

Bilgi

AAÜT nispi ⥴ hesab

Dilekçe/Form (Vergi)

Dön伲쯈esap

E-Beyanname (Vergi)

Faiz % (Reesk/Avans-TCMB)

Faiz % (Mevduat-TCMB)

Faiz % (Ge筩䃚B)

Faiz % (Libor-BBA)

Hava Durumu

Hep Gerekli Telefonlar

⡠Formlar

K᬴ma Kar콫lar

Kur  (G켫 - Ge筩)

Medya

Nerede Saat Kaç?

Polis Haber

S.M. Makbuz Hesab

TBB Hesaplama Sayfas

T렍 Ceza Adalet Sistemi

T멹e.gov.tr

Y. Mahkeme Kararlar

Kanunlar

Mevzuat튉 Bul

T.B.M.M.'de Ara

Tam Liste

02.07.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

T.B.M.M. kaynağında  »»»


Kanun Tasar䥫lif

Kaydn T켯a>

Avukatl졠 ilgili

30.01.2012

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı

T.B.M.M. Kaynağından »»»


30.01.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

T.B.M.M. kaynağından »»»


21.07.2011

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (kamu avukatları özlük haklarıyla ilgili)

T.B.M.M. web sitesinde »»»


21.07.2011

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

T.B.M.M. web sitesinde »»»


 
  

Belgeliði Aç

Baro Denetçilerinin ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi Üzerine

Av.H.A.Tansu

Sosyal medyanın web sayfalarında “Baro denetçilerinin ve disiplin kurulu üyelerinin ayrı seçilmeleri” önerildi ve tartışmaya açıldı. Görüşün temelinde yatanın, denetçilerin ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi kazanacak liste dışından olma halinde görevlerini her hangi bir baskı altında olmaksızın yerine getireceklerine olan inanç olduğu sosyal medyada yazılanlardan anlaşılıyor. Belli ki aynı listeden seçilen denetçilere ve disiplin kurulu üyelerine, belki şahıslarına değil ama aday oldukları liste nedeniyle bağımsız olamayacakları ve görevlerini hakkıyla yerine getiremeyecekleri düşünüldüğü için, güvenilemiyor.

Yayԡrihi: 23.09.2014

Tamamkuyal


2014 Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine [1]

Av. H.A.Tansu

Bir süredir çalışmaları devam eden Avukatlık Kanunu tasarısının taslağı yayınlandı. Bir kısım meslektaşlarımız Türk avukatlık meslek tarihinin en önemli değişikliklerini içerdiği kanısında olabilir, ama eminin ki diğer bir kısım meslektaşlarımız açısından hayal kırıklığıdır. Serinin ilk yazısında tasarıyı genel olarak değerlendirecek ve bütününde egemen olan anlayışa karşı olmamın nedenlerini belirteceğim. Hiç kuşkusuz böyle bir tasarının dayandığı anlayışa karşı olmam, tasarı ile getirilen bazı yeniliklere karşı olduğum anlamına gelmemektedir.

Yayԡrihi: 01.06.2014

Tamamkuyal 

Tarihimizde Avukatın Eğitimi [4]; Meclis Belgeleri Işığında 1924–1969 Dönemi

Av. H. A. Tansu

Yürümediğinden ya da yürütülemediğinden yakınılan kurumlarımıza çözüm önerileri üretebilmek ve tartışabilmek için, geçmişte nelerin tartışıldığını ve ne sonuca varıldığını bilmek zorunludur. Avukat olabilmek için öngörülen staj süreci, sınav ve stajyerlere yardım yakınılan ve bir türlü hoşnut olamadığımız konulardan sadece bir kaçı. “Tarihimizde Avukatın Eğitimi” başlıklı yazı dizimin bu dördüncü yazısında, 1924–1969 yılları arası (1136 no’lu Avukatlık Kanunu öncesi) dönemde Millet Meclisinde tasarı/teklifler görüşülürken ileri sürülen itirazlar ve kaygılar ile tasarı/tekliflerin amaçlarını anlamamıza yardım edecek görüşleri aktarıyorum...

Yayԡrihi: 14.01.2012

TamamkuyalBelgeliði Aç

Ankara Barosu'nun Avukatlık Kanunu Taslağı'na İlişkin Değerlendirmeleri

Ankara Barosu Başkanlığı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Taslağı, 18.04.2014 tarihinde görüş için kamuoyuna sunulmuştur. Tüm meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyecek bu Taslak hakkında, mümkün olan en geniş katılımla görüşlerimizi hazırlayabilmek için toplantılar, Baro organları arasında çalıştaylar düzenlenmiş ve dileyen meslektaşlarımızın yazılı görüş, öneri ve eleştirilerini sunabilmeleri sağlanmıştır. Bu çerçevede, Taslakla ilgili Ankara Barosu raporu nihai şeklini aldıktan sonra Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilecektir...

Sitemizden ba졮t튉 04.06.2014

Tamamkuyal


Avukatlık Kanunu Taslağı Hakkında Değerlendirme

Hukuk ve Hayat Derneği

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Avukatlık Kanunu Taslağı hakkındaki değerlendirmemizi paylaşıyoruz. 1. Tasarıda (md.4) Avukatlık mesleğine kabul şartları yeniden düzenlenmiş ve “avukatlık kabul için yapılacak sınavda başarılı” olmak mesleğe kabul şartları arasına dahil edilmiştir. Tasarıdaki bu yenilik olumludur... 2. Tasarıda (md.5) “Avukatlığa kabulde engel teşkil eden durumlar” yeniden düzenlenmiştir. Tasarı, yeni haliyle “Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş, ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, yasaklanmış hakları geri verilmiş veya affa uğramış olsa bile” yüz kızartıcı bir suç olsun ya da olmasın kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanların mesleğe kabul edilmeyeceğini düzenlemiştir. Düzenleme bu haliyle Devlet Memurları Kanunu’ndan daha sert ve kısıtlayıcı bir rejim öngörmektedir...

Sitemizden ba졮t튉 01.06.2014

Tamamkuyal


Sahiler Düş, Düşler Sahi! Ya Sahi Olmayanlar?

Av. Vedat Ahsen Coşar

Tarih 12-13 Kasım 2011. Yirmi Dördüncü Baro Başkanları toplantısındayız. Toplantının gündemi ‘Yeni Avukatlık Kanunu Üzerine Çalışma... Dönemin Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak, Avukatlık Kanunu üzerinde yürütülen çalışmalarda göz önüne alınmak üzere; "Yabancı Avukatlık Şirketleri", "Avukatlık Ortaklıkları", "Avukatların Şube Açmaları", "Avukatlık Sınavı", "Avukatlık Stajı", "Avukatlık Mesleğine Kabul Koşulları", "Avukat Yardımcılığı", "Avukatlık Ücreti ve Ücret Sözleşmeleri", "Disiplin Hükümleri", "Hukuk Öğretimi ve Eğitimi" gibi konuları Baro Başkanları nezdinde tartışmaya açtık...

Sitemizden ba졮t튉 04.05.2014

Tamamkuyal


 

PDF Dosyalar禯uml;r伬eyebilmek 㣥dil;in

Acrobat Reader y쥹in indir


Word, Excel ve PowerPoint 2007 dosyalarski s쭤e açmak için

Uyumluluk (TR) Paketini y쥹in indir

Baro Takvimi

E-Yay졲

CMK El Kitab (TBB Yay/p>

T멹e Barolar Birli頍 Yay졲

T멹e Barolar Birli頄ergisi

T멹e Barolar Birli頂䥮

Ankara Barosu Yay졲

ݳtanbul Barosu Kitaplar

ݳtanbul Barosu Dergileri

ݳtanbul Barosu B䥮leri

ݳtanbul Barosu Avukat Yay졲

ݺmir Barosu Kitaplar

ݺmir Barosu Dergisi

ݺmir Barosu B䥮leri

A.Ü.H.F. Yay졲

G㥬 Karar/içtihat Web Sitesi

Belgeli魩zde Sorgulama

Sayfalara Yaz羚nt>

Web Sayfalar䡠Yaz羚nt>

Ba졮telgeler (TR)

Linked Documents (EN)

Belgeli魩z (konulara göre)

ATATÜRK

Avukat

ADR-UyuẬ졲ঃcedil;öz젓eçenekleri

Avrupa ve AB (EU)

Baro Seçimleri

Ceza Hukuku

CMK ve TCK (sorularla)

Corruption

Court Management

Criminal Code (Law)

Cyber (Siber)

Defamation (Hakaret)

Discipline & Pro Conduct

E鴩m - Education

Ethics

Felsefe ve Etik (Ethics)

㡮 Haklar赭an Rights

Köy Enstit岩

Lawyer

Mant팯gic-Fuzzy Logic

Mecelle

Ba졮t T¥lgeler (TR)

Linked All Documents