inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür

hukuk müzesi

 
 

Hakkımızda

Neden inisiyatif.net?

Duyurular için üyelik

Künye (info)

Sitemiz Kuralları

Bilgi

AAÜT nispi ücret hesabı

Dilekçe/Form (Vergi)

Dönüştürücü/Hesap

E-Beyanname (Vergi)

Faiz % (Reesk/Avans-TCMB)

Faiz % (Mevduat-TCMB)

Faiz % (Geçmiş-TCZB)

Faiz % (Libor-BBA)

Hava Durumu

Hep Gerekli Telefonlar

ıcra Formları

Kısaltma Karşılıkları

Kur  (Günlük - Geçmiş)

Medya

Nerede Saat Kaç?

Polis Haber

S.M. Makbuz Hesabı

TBB Hesaplama Sayfası

Türk Ceza Adalet Sistemi

Türkiye.gov.tr

Y. Mahkeme Kararları

Kanunlar

Mevzuatı Bul

T.B.M.M.'de Ara

Tam Liste

02.07.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

T.B.M.M kaynağında  »»»


29.06.2012

Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

T.B.M.M. kaynağında  »»»


Kanun Tasarı/Teklif

Kaydımızın Tümü

Avukatlıkla ilgili

30.01.2012

Toplu İş İlişkileri Kanunu Tasarısı

T.B.M.M. Kaynağından »»»


30.01.2012

Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

T.B.M.M. kaynağından »»»


21.07.2011

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (kamu avukatları özlük haklarıyla ilgili)

T.B.M.M. web sitesinde »»»


21.07.2011

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

T.B.M.M. web sitesinde »»»


 
  

Belgeliði Aç

Baro Denetçilerinin ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi Üzerine

Av.H.A.Tansu

Sosyal medyanın web sayfalarında “Baro denetçilerinin ve disiplin kurulu üyelerinin ayrı seçilmeleri” önerildi ve tartışmaya açıldı. Görüşün temelinde yatanın, denetçilerin ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi kazanacak liste dışından olma halinde görevlerini her hangi bir baskı altında olmaksızın yerine getireceklerine olan inanç olduğu sosyal medyada yazılanlardan anlaşılıyor. Belli ki aynı listeden seçilen denetçilere ve disiplin kurulu üyelerine, belki şahıslarına değil ama aday oldukları liste nedeniyle bağımsız olamayacakları ve görevlerini hakkıyla yerine getiremeyecekleri düşünüldüğü için, güvenilemiyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2014

Tamamını okuyalım...


2014 Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine [1]

Av. H.A.Tansu

Bir süredir çalışmaları devam eden Avukatlık Kanunu tasarısının taslağı yayınlandı. Bir kısım meslektaşlarımız Türk avukatlık meslek tarihinin en önemli değişikliklerini içerdiği kanısında olabilir, ama eminin ki diğer bir kısım meslektaşlarımız açısından hayal kırıklığıdır. Serinin ilk yazısında tasarıyı genel olarak değerlendirecek ve bütününde egemen olan anlayışa karşı olmamın nedenlerini belirteceğim. Hiç kuşkusuz böyle bir tasarının dayandığı anlayışa karşı olmam, tasarı ile getirilen bazı yeniliklere karşı olduğum anlamına gelmemektedir.

Yayın Tarihi: 01.06.2014

Tamamını okuyalım... 

Tarihimizde Avukatın Eğitimi [4]; Meclis Belgeleri Işığında 1924–1969 Dönemi

Av. H. A. Tansu

Yürümediğinden ya da yürütülemediğinden yakınılan kurumlarımıza çözüm önerileri üretebilmek ve tartışabilmek için, geçmişte nelerin tartışıldığını ve ne sonuca varıldığını bilmek zorunludur. Avukat olabilmek için öngörülen staj süreci, sınav ve stajyerlere yardım yakınılan ve bir türlü hoşnut olamadığımız konulardan sadece bir kaçı. “Tarihimizde Avukatın Eğitimi” başlıklı yazı dizimin bu dördüncü yazısında, 1924–1969 yılları arası (1136 no’lu Avukatlık Kanunu öncesi) dönemde Millet Meclisinde tasarı/teklifler görüşülürken ileri sürülen itirazlar ve kaygılar ile tasarı/tekliflerin amaçlarını anlamamıza yardım edecek görüşleri aktarıyorum...

Yayın Tarihi: 14.01.2012

Tamamını okuyalım...Belgeliði Aç

Ankara Barosu'nun Avukatlık Kanunu Taslağı'na İlişkin Değerlendirmeleri

Ankara Barosu Başkanlığı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Taslağı, 18.04.2014 tarihinde görüş için kamuoyuna sunulmuştur. Tüm meslektaşlarımızı doğrudan ilgilendiren ve etkileyecek bu Taslak hakkında, mümkün olan en geniş katılımla görüşlerimizi hazırlayabilmek için toplantılar, Baro organları arasında çalıştaylar düzenlenmiş ve dileyen meslektaşlarımızın yazılı görüş, öneri ve eleştirilerini sunabilmeleri sağlanmıştır. Bu çerçevede, Taslakla ilgili Ankara Barosu raporu nihai şeklini aldıktan sonra Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'ne gönderilecektir...

Sitemizden bağlantı: 04.06.2014

Tamamını okuyalım...


Avukatlık Kanunu Taslağı Hakkında Değerlendirme

Hukuk ve Hayat Derneği

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılan Avukatlık Kanunu Taslağı hakkındaki değerlendirmemizi paylaşıyoruz. 1. Tasarıda (md.4) Avukatlık mesleğine kabul şartları yeniden düzenlenmiş ve “avukatlık kabul için yapılacak sınavda başarılı” olmak mesleğe kabul şartları arasına dahil edilmiştir. Tasarıdaki bu yenilik olumludur... 2. Tasarıda (md.5) “Avukatlığa kabulde engel teşkil eden durumlar” yeniden düzenlenmiştir. Tasarı, yeni haliyle “Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş, ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, yasaklanmış hakları geri verilmiş veya affa uğramış olsa bile” yüz kızartıcı bir suç olsun ya da olmasın kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olanların mesleğe kabul edilmeyeceğini düzenlemiştir. Düzenleme bu haliyle Devlet Memurları Kanunu’ndan daha sert ve kısıtlayıcı bir rejim öngörmektedir...

Sitemizden bağlantı: 01.06.2014

Tamamını okuyalım...


Sahiler Düş, Düşler Sahi! Ya Sahi Olmayanlar?

Av. Vedat Ahsen Coşar

Tarih 12-13 Kasım 2011. Yirmi Dördüncü Baro Başkanları toplantısındayız. Toplantının gündemi ‘Yeni Avukatlık Kanunu Üzerine Çalışma... Dönemin Türkiye Barolar Birliği yönetimi olarak, Avukatlık Kanunu üzerinde yürütülen çalışmalarda göz önüne alınmak üzere; "Yabancı Avukatlık Şirketleri", "Avukatlık Ortaklıkları", "Avukatların Şube Açmaları", "Avukatlık Sınavı", "Avukatlık Stajı", "Avukatlık Mesleğine Kabul Koşulları", "Avukat Yardımcılığı", "Avukatlık Ücreti ve Ücret Sözleşmeleri", "Disiplin Hükümleri", "Hukuk Öğretimi ve Eğitimi" gibi konuları Baro Başkanları nezdinde tartışmaya açtık...

Sitemizden bağlantı: 04.05.2014

Tamamını okuyalım...


 

PDF Dosyaları Görüntüleyebilmek ıçin

Acrobat Reader yükleyin indir


Word, Excel ve PowerPoint 2007 dosyalarını eski sürümde açmak için

Uyumluluk (TR) Paketini yükleyin indir

Baro Takvimi

E-Yayınlar

CMK El Kitabı (TBB Yayını)

Türkiye Barolar Birliği Yayınları

Türkiye Barolar Birliği Dergisi

Türkiye Barolar Birliği Bülten

Ankara Barosu Yayınları

İstanbul Barosu Kitapları

İstanbul Barosu Dergileri

İstanbul Barosu Bültenleri

İstanbul Barosu Avukat Yayınları

İzmir Barosu Kitapları

İzmir Barosu Dergisi

İzmir Barosu Bültenleri

A.Ü.H.F. Yayınları

Güncel Karar/içtihat Web Sitesi

Belgeliğimizde Sorgulama

Sayfalarımızda Yazı

Web Sayfalarında Yazı

Bağlantılı Belgeler (TR)

Linked Documents (EN)

Belgeliğimiz (konulara göre)

ATATÜRK

Avukat

ADR-Uyuşmazlıkların Çözümü Seçenekleri

Avrupa ve AB (EU)

Baro Seçimleri

Ceza Hukuku

CMK ve TCK (sorularla)

Corruption

Court Management

Criminal Code (Law)

Cyber (Siber)

Defamation (Hakaret)

Discipline & Pro Conduct

Eğitim - Education

Ethics

Felsefe ve Etik (Ethics)

ınsan Hakları-Human Rights

Köy Enstitüleri

Lawyer

Mantık-Logic-Fuzzy Logic

Mecelle

Bağlantılı Tüm Belgeler (TR)

Linked All Documents