inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür

hukuk müzesi

 

Dünden Bugüne 

Ankara Barosu Genel Kurullarında Yapılan Seçimler

Ankara Barosu 2004 olağan genel kuruluna yaklaşık bir buçuk ay kaldı. Bu genel kurulda seçime katılacak Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG) ve Baroda Birlik Grubu (BBG) başkan adayı belli oldu ve bir kaç aydır seçim çalışmalarını sürdürüyor. Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun (DSAG) başkan adayı ise henüz belli değil. Duyumlarımıza göre 13 Eylül 2004 tarihinde yapılacak ön seçimde belirlenecek. DSAG başkan aday adayları adli tatil döneminde de ön seçim çalışmalarını sürdürdü ve şu günlerde çalışmalarına hız verdi.

DSAG başkan aday adaylarından her biri broşür çıkardılar. Ancak, broşürlerin hiç birinde ne Ankara Barosu önceki genel kurullarında yapılan seçimler, ne de kendi gruplarının geçmişi hakkında yeterli bilgi yok. Oysa, aşağıda yazılanları daha ayrıntılı anlatmak onlara düşerdi. Nedenini sorgulamayacağız. Anlatacağımız geçmiş üzerinde çok ayrıntılı yorum da yapmayacağız. Kısa da olsa ve sadece son 14 yılı kapsasa da geçmişin hiç olmazsa bir kez yazılmasını ve değerlendirilmesini amaçlıyoruz. Dün kim ne yapmış, bugün ne yapıyor? Dün kim ne yazmış, bugün ne diyor? Açıklanmalı ve bilinmeli ki, alımlı afişler, renkli reklamlar ve seçim propagandalarının etkisi altında kalmadan geçmiş doğru değerlendirilip serbest iradeyle oy verilebilsin. 

1990 Yılı Baro Genel Kurulu

1985 ve 1988 genel kurullarında seçilen yönetim kurulunda ÇAG grubundan üç avukat bulunuyordu. Yani, bu iki dönemde DSAG ve ÇAG yönetime ortaktı. Yönetim kurulu üyelerinin sayısına bakıldığında  büyük ortak DSAG idi. DSAG genel olarak bu ortaklıktan memnundu. Çünkü, kendi taraftarlarına Çağdaş Avukatlar Grubu taraftarlarını uzlaşmaz, hırçın ve aşırı solcu göstermelerine rağmen, yönetimde birlikte çalıştıkları kişilerin aslında uzlaşır, sakin ve DSAG'a zarar veremeyeceklerine kanaat getirmişlerdi. Yani ÇAG'dan yönetim kuruluna girenler DSAG için bir tehdit değil tam tersine oylarını arttırdığı için yararlıydı. Bunun sonucu DSAG 1990 yılı genel kurulu arifesinde de öncekiler gibi olmak ve isimler üzerinde anlaşmak kaydıyla ÇAG ile ittifak yapabilir ve seçimlere ortak liste ile girebilirdi. Ama, daha fazlasını ve kendisi için en yararlısını yaptı. 1990 ve sonraki dönemlerde ÇAG'dan kendine uygun bulduğu isimleri listelerine transfer etti.

ÇAG 1985 ve 1988  ortaklıklarından memnun muydu? ÇAG içinde DSAG ile yönetimde ortak olmaktan memnun olanlar vardı ve 1990 genel kurulu öncesinde ittifak yaparak devam etmekten yana tavır aldılar. Ancak, ÇAG içinde DSAG ile ittifaktan memnun olmayan ve 1990 seçimlerine ittifak yapmaksızın ayrı bir liste ile girilmesini savunanlar da vardı.

Baro genel kurulu öncesi yapılan ÇAG toplantılarında, birilerinin ÇAG adına ittifak görüşmeleri yaptığı ve DSAG'a isim önerdiği iddia edildi. Ancak, seçimlere ittifakla girilmesi ya da hiç liste çıkarılmaması görüşünde olanlar, böyle bir gizli ittifak yapılmadığını ısrarla iddia ettiler ve adeta kendilerini savundular. Oysa,  daha önce ÇAG grubunun içinde yer alıyor diye bilinen Av. Uğur Uzer, Av. Ali Sarıgül ve Av. Faruk Sarıaslan 1990 genel kurulunda DSAG yönetim kurulu adayları listesinde yer alıyordu. 1990 yılı genel kurulunda ÇAG ayrı liste çıkardı. Her ne kadar sonradan birileri "arkadaşlarımızın kişisel kararları ve tavırları" olarak açıklasa da, ÇAG ayrı liste çıkarmasına rağmen gruptan olduğu bilinen üç avukatın  DSAG listesinde yer alması gizli ittifak yapıldığı yolundaki iddiaların aksinin halen kanıtlanamamasının ve kafalardaki şüphenin devam etmesinin nedeni oldu. Eğer ÇAG seçime ittifakla girilmesi yolunda karar alsaydı ne olacaktı? Adı geçen üç avukat yine DSAG listesinde yer alacak mıydı? Ya da ÇAG'ın belirleyeceği başka isimleri DSAG kabul edecek miydi? Tabii bu soruların cevabı tümüyle tahmine dayalı olacaktır. Soruların cevapları ne olursa olsun, 1990 baro genel kurulu öncesinde ÇAG'da yaşanan kırgınlığın 2000 yılı baro genel kurulu öncesinde ÇAG'da yaşanan son kırılmanın başlangıcı olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.

Seçimlere ÇAG'dan transfer ettiği üç ismin de yer aldığı listesi ile giren DSAG seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına değil de seçim sürecine bakarak seçimin DSAG açısından başarı olmadığını iddia edenler oldu. Ne de olsa transferli bir liste ile seçimi kazanmıştı. Bu görüşün doğru olduğunu kabul edebilmek mümkün değil. Çünkü, DSAG öyle ya da böyle yönetim kurulu listesinde ÇAG'dan üç isme yer verebilmeyi başarmış ve ÇAG oylarında bölünme yaratabilmiştir.

ÇAG açısından bakıldığında ise durum tam tersidir. Yani ÇAG başarısızdır. Kendi içinde uzlaşmayı sağlayamamış ve öyle ya da böyle DSAG listesine kaptırdığı üç isim nedeniyle daha az oy almıştır. Sonraki genel kurullarda da ÇAG önceki dönemlerde yandaşı olan isimleri DSAG'a kaptırmıştır.

1992 Yılı Baro Genel Kurulu

1992 yılı Baro genel kurulu öncesi DSAG, başkan adayını belirlemek için bu günkü gibi sandık kurmuyordu. Başkan adayı seçici kurul tarafından belirleniyordu. O yıl seçici kurulda yapılan oylamanın sonucu, daha sonra 2002-2004 döneminde Baro başkanı olan Av. Semih Güner'in aleyhine olmuş ve DSAG seçici kurulu başkan adayı olarak Av. Şahap İnce'yi seçmişti. Seçici kuruldan çıkan bu sonuç, DSAG içinde başkan adayının seçici kurul tarafından değil, grup tarafından belirlenmesini isteyenlerin itiraz ve eleştirilerinin en üst noktaya çıkmasının nedeni oldu. Tabii 1992 seçim sonuçları da bundan etkilendi ve DSAG başkan adayı seçilemedi. Ancak, seçim sonuçlarının DSAG açısından başarısızlık olmasını, 1994 genel kurulunda ortaya çıkan Demokratik Birlik Grubunun oluşma nedeni olarak kabul etmemek gerekir. Sadece DSAG içinde bir kırılma olduğunun göstergesidir ve DSAG'dan ayrı bir grup olarak seçime girmek isteyenleri de cesaretlendirmiştir.

1992 yılı seçimleri değişik açılardan bakıldığında da öncekilerden hayli farklıydı. Çağdaş Avukatlar Grubu'nun (ÇAG) başkan adayı esasen yıllardır DSAG taraftarı olan Av. Erdal Merdol'du. Başkanlık seçimini ÇAG adayı Av. Erdal Merdol kazandı. Yönetim kurulu ise tümüyle DSAG listesinden seçildi.

ÇAG oylarına kendi kişiliğinin getirdiği oylar ile DSAG kırgınlarının oyları eklenince sayın Erdal Merdol ÇAG adayı olarak başkan seçildi. DSAG ise başkanlık seçimini kaybetti çünkü, sayın  Erdal Merdol DSAG içinde sevilen ve saygın kişiliği nedeni ile DSAG oylarının bir kısmını toplamıştı. Ayrıca, başkan adayını seçici kurulun belirlemesine karşı olan bir kısım kırgınlar DSAG başkan adayı için oy vermemişti. Ancak, ÇAG adayı olmasına rağmen sayın Erdal Merdol'a oy veren DSAG yandaşları ÇAG listelerine oy vermemişti ve DSAG listelerine oy vermişti.

ÇAG bu seçimde iyi bir tercih yapmış ve o tarihte DSAG'da çıkan kırgınlıktan da yararlanabilmiştir. ÇAG'ın bu akılcı politikasının getirdiği seçim sonuçlarının 1994 genel kurulu öncesinde DSAG'ın başkan adayını belirlemek için sandık kurmasının nedenlerinden biri olduğu söylenebilir.

1992 genel kurulunda yapılan seçimlerin sonuçları DSAG açısından başarısızlıktır. Kendileri de böyle kabul etmiş ve acilen yeni bir yapılanmayı oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Daha sonraki yıllarda, DSAG listelerinde, içlerindeki isimlerin hemen tamamı yer alacak "Genç Avukatlar" olarak adlandırılan yapılanma bu seçimden sonra oluşturulmaya başlanmıştır.

1994 Yılı Baro Genel Kurulu

1994 yılı Baro genel kurul öncesi durum DSAG açısından öncekilerden farklıydı. İlk kez başkan adayını sandıkta belirledi. Sayın Tuncay Alemdaroğlu sandıktan DSAG başkan adayı olarak çıktı.

Demokratik Birlik Grubu ilk kez 1994 genel kurulu öncesinde ortaya çıktı ve seçimlere ayrı liste ile katılacağını açıkladı. DSAG'ın belli bir grubun hegemonyasında olduğunu ve grubun içinde demokrasinin olmadığını iddia ediyordu. Oysa, DSAG başkan adayını belirlemek için sandık kurmuştu. Yani grup içinde demokratikleşme için bir adım atmıştı. Peki DBG yandaşları neden ön seçime girmek yerine ayrı bir grup olarak seçimlere girdiler? DBG bu ön seçimin de demokratik olmayacağı iddiasındaydı.  Sonraki yıllardaki gelişmeler nedeniyle bu iddianın samimi olduğunu kabul edebilmek mümkün değil. O tarihte Demokratik Birlik Grubunun başkan adayı sayın Vedat Ahsen Çoşar, DSAG ön seçim sandığından başkan adayı olarak çıkabileceğini aklı kesmemiş ve ayrı bir grup olarak çıktığında DSAG dışındaki bir kısım -o tarihte sağ olarak adlandırılan grup içinde bazı- oyları alarak seçimi kazanacağını hesaplamış olabilir. Belki de DSAG başkan aday adayı olabilme iznini ya da yeterliliğini alamamıştı.

ÇAG sayın Zeki Tavşancıl gibi tanınan ve deneyimli bir başkan adayıyla seçimlere giriyordu.  DSAG içindeki kırılma nedeniyle şartlar lehine olmasına rağmen ÇAG'ın seçimi az oy farkı ile kaybetmesinin nedeni kendi içindeki kırılmadır. Av. Zeki Tavşancıl'ın adaylığını hazmedemeyen bir grubun aleyhe çalıştığı bilinmektedir. Av. Zeki Tavşancıl'ın adaylığına karşı olan bu grubun önderliğini yapanların ya da yapanlardan bazılarının daha sonraki yıllarda DSAG listelerinde yer aldığı ya da yer almak için yoğun çaba harcadığı bilinmektedir.

ÇAG'dan biraz daha fazla oy alan DSAG seçimleri kazandı. DBG listesi ise seçim sonuçlarına göre üçüncü sıradaydı.

1994 seçimleri öncesinde DSAG içindeki kırılma ve Demokratik Birlik adıyla dördüncü listenin çıkması hiç kuşkusuz DSAG'ın aldığı oyların düşük olmasının nedenlerinden birisidir. Diğer neden ise ÇAG'ın Av. Zeki Tavşancıl gibi tanınan bir başkan adayıyla seçime girmesi ve genel kurul öncesindeki dinamik seçim çalışmasıdır. Demokratik Birlik Grubunun DSAG'ın oylarının bir kısmını aldığı muhtemelen doğrudur. Ancak, oylarının tamamı DSAG'dan gelmemiştir ve hatta çoğunluğunun büyük olasılıkla DSAG'ın geleneksel oylarının dışında kalanlardan oluştuğu sonraki genel kurullarda yapılan seçimlerin sonuçlarına bakılarak tahmin edilebilir.

1994 Genel Kurulu öncesinde ÇAG ve Demokratik Birlik arasında ittifak görüşmelerinin yapıldığı da bilinmektedir. Ancak, böyle bir ittifak bir kaç nedenle mümkün değildi. En önemli ve temel neden ÇAG ile DBG'nin düşünce temelinde asgari müşterekleri yoktu.  Belirleyici neden ise, sayın Vedat Ahsen Coşar'ın başkan adaylığından vazgeçme ihtimalinin olmamasıydı. Grup olarak ÇAG'da kendi başkan adaylarından vazgeçmezdi. Belirleyici olmamakla birlikte diğer neden, ÇAG ile ittifak yaptığı takdirde Demokratik Birlik Grubunun oy tabanından bir kısmını kaybedeceğinden korkması idi. Çünkü ÇAG sol olarak biliniyordu ve o tarihte Demokratik Birlik Grubunun çalıştığı oy tabanının büyük bölümü sol olarak bilinen bir gruba kesinlikle oy vermemeyi ve fakat Meslekte Birlik grubuna oy vermeyi tercih edebilirdi. Demokratik Birlik Grubunun genel kurul öncesinde de bilinen bu oy tabanı, muhtemelen ÇAG'ı da tedirgin ediyordu.

1996 Yılı Baro Genel Kurulu

1996 yılı Baro genel kurulu öncesi Demokratik Birlik Grubunun başkan adayı bu defa sayın Adnan Kurtuluş'tu ve grubun oylarında düşüş olduğu seçim öncesinde tahmin ediliyordu.

1990 yılındaki kırgınlık ve 1994 yılındaki ilk kırılmadan sonra 1996 yılı Baro genel kurulu arifesinde ÇAG'da ikinci kez kırılma olmuş ve ÇAG içinde bir grup sayın Özcan Çine'nin adaylığını desteklememişti.

DSAG bu seçimde toparlanmış ve önceki seçimde DBG'ye kaptırdığı oyların çoğunu yine grubuna çekmişti. Ayrıca, 1996 genel kurulunda yapılan seçimlere girdiği listede yukarıda 1992 yılını anlatırken belirttiğimiz "Genç Avukatlar" yapılanmasından da isimler yer almıştı. Bu şartlar altında seçim DSAG'ın zaferi ile sonuçlandı.

ÇAG bu seçimde tümüyle başarısızdı. Grup içindeki kırılma nedeniyle oy kaybına uğramasının yanı sıra DBG ile ittifakı da gerçekleştirememişti. Böyle bir ittifakın gerçekleştirilememe nedenini sayın Özcan Çine'nin tavrı olarak yayanlar var ise de, iddia yanlıştır. Böyle bir ittifakın gerçekleşmemesinin ya da gerçekleştirilememesinin nedenleri 1994 yılı için saptadıklarımızdan farksızdır.

DBG için ise, seçim sonuçları o tarihte sonun başlangıcı olarak adlandırılabilirse de sonraki yıllarda anlaşıldığı üzere sonun başlangıcı değil, DBG'nin sonudur.

1998  Yılı Baro Genel Kurulu

1998 Baro genel kurulu öncesinde DSAG başkan adayı belliydi. Sayın Hakkı Suha Okay. Baro seçimlerini de DSAG listeleri kazandı. 1996 genel kurulunda çıkardığı listedekine oranla "Genç Avukatlar" yapılanmasından gelenler 1998 genel kurulunda çıkarılan ve seçimi kazanan DSAG listesinde daha fazla idi.

ÇAG bu genel kurulda yapılan seçimlerde de başarısızdı.

Demokratik Birlik Grubu liste çıkartmayacağını 1998 Baro genel kurulunda dağıttığı bir bildiri (tıklayın bildirinin tam metnine ulaşabilirsiniz) ile açıkladı. Metnin tamamını bu yazıda değerlendirmek istemiyoruz. Ancak okumanızı öneririz. Bu metinle ilgili olarak, aşağıda seçime katılmama gerekçelerinin açıklandığı son paragrafları değerlendireceğiz.

"Gelinen aşamada görünen o ki Baromuzda bu seçimlere katılan her üç grup da erime içinde. Bunlardan Çağdaş Avukatlar Grubu ile Meslekte Birlik Grubu dibe vurdu. Demokratik Sol Grup ise bir sonraki seçimde, olmazsa bir sonrakinde dibe vuracak.

Seçim olmasına rağmen, adaylarda dahil olmak üzere Genel Kurul öncesinde ortada hiçbir coşkunun, umudun ve iyimserliğin olmaması da bunun göstergesi.

Bütün bunlar Baromuzda yeni ve sağlıklı yapılanmalara gereksinim olduğunu ortaya koyduğu gibi, beraberinde bağnazlık ve temas korkusu getiren ve sadece benzerlerin dayanışması / mekanik dayanışmadan ibaret olan aidiyet duygusunun yıkılmasını gerektiriyor. Bütün bunların gerçekleştirilmesinde Demokratik Birlik öncü görevini yerine getirecektir. Bu görevin daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve kendisini destekleyenler yönünden de, bir aidiyet duygusunun yerleşmesini engellemek amacıyla Demokratik Birlik bu seçime katılmıyor.

Ama inanıyoruz ki, Demokratik Birlik’in öncülüğünü yapacağı yeni yapı; kaba güç değil, zeka; kahramanlık değil, cesaret ve kararlılık; panik değil, sabır; slogan değil, bilgi ve mantık; dedikodu değil, eleştiri; toptancılık değil, sürekli değişim ve kendini aşma gibi siyaset ahlakının temel ilkelerine sahip olan kadroları ortak amaçlar için farklı ve zengin etkinliklere taşıyacaktır."

Kendi arzularının "Gelinen aşamada görünen" olduğuna inandıkları açık. Çağdaş Avukatlar Grubu en hasarlı kırılmasını 2000 yılında yaşadı ve tarihinin en düşük oyunu aldı. Ama, 2002 seçimlerinde oylarını arttırabildi ve toparlanma gayretinde olduğunu gösterdi. Yani dibe vurup, dipte kalmadı ya da yok olmadı. Meslekte Birlik Grubu da bu güne kadar belli bir oy sayısı ile geldi. Grubunun kararı ile adını Baroda Birlik olarak değiştirdi ve 2004 genel kuruluna iddialı bir çalışma ile hazırlanıyor. Hele DSAG, 2000 ve 2002 seçimlerinde bırakın dibe vurmayı önemli oy farkı ile seçimleri aldı. Zaten üç gruptan bahsediyoruz. Hepsi dibe vurursa yüzeyde hangisi kalacak?

1998 seçimlerinde fazla bir coşku yoktu ve olamazdı. Çünkü, seçimin sonucu belliydi. Sonucu belli ve çekişmesiz seçimlerde coşku nasıl olabilir ki? Seçime DBG girip coşku yaratabilirdi ya da genel kurulda görüşlerini tartıştırabilmek için çaba harcayabilirdi. Neden yapmadı ya da yapamadı?

1998'den bu yana DBG kendine verdiği öncü görevini yapmadı. Eğer varlığını sürdürebiliyor olsa idi,  kendisini destekleyenlerde aidiyet duygusunun yerleşmesini engellediğini söyleyebilecek miydi? Var olmadıkları için cevabını bizde bilemiyoruz. Ancak, görüşlerinin doğru olmadığını biliyoruz. Eğer yandaşlarınız, kendini yapılanmaya ait ve onun bir parçası hissetmiyor, yapılanmaya güvenmiyorsa zaten bir yapılanmadan bahsedebilmek de mümkün değildir. Bir yapılanma var ise, yandaşlarında aidiyet duygusu da olacaktır. Eğer yapılanma yok ise, yandaşları olmayacağından aidiyet duygusundan bahsetmeye de gerek bulunmaz.

Son paragrafta yer alan ".. toptancılık değil, sürekli değişim ve kendini aşma.." ne anlama geliyor. Sürekli değişim ve kendini aşmanın karşıtı toptancılık değil süregelen durumu muhafaza etmedir (statükoculuk). Peki, "toptancılık" ile ne kastedilmiştir?

Uzun lafın kısası DBG bu bildiri ile "biz bittik" dedi ve bir daha seçimlere katılmadığı gibi, sonraki yıllarda başka bildiri de yayınlamadı. Peki DBG liderlerine ne oldu? İlk çıkışlarındaki listede başkan adayı olan sayın Vedat Ahsen Coşar 2004 genel kurulu öncesinde Demokratik Sol Avukatlar Grubunun başkan aday adaylarından biri. DBG içinde yer alanların bir kısmı da onun aday adaylığını destekliyor. Tabii bu nedamet ve kendilerini yeniden kabul ettirme süreci de onlar için kolay olmadı. 2000 yılı genel kurulu öncesinde başkan aday adaylarından sayın Sadık Erdoğan'ı, 2002 yılında ise sayın Semih Güner'i DSAG ön seçiminde ellerinden geldiğince desteklediler.

2000 Yılı Baro Genel Kurulu

2000 yılı genel kurulu öncesinde DSAG'ın başkan adayını belirlemek için yaptığı ön seçimde üç aday adayı vardı. Sayın Ahmet Toptan, Sayın Sadık Erdoğan ve Sayın Şahin Mengü. Öncesinde heyecanlı, sonrasında tartışmalı bir ön seçim oldu ve sayın Sadık Erdoğan sandıktan başkan adayı olarak çıktı. Sayın Sadık Erdoğan'ı bu ön seçimde artık var olmayan ve fakat sayın Vedat Ahsen Çoşar'ın liderliğinde varmış gibi kabul edilen DBG'nin önde gelen isimleri destekledi. Dolayısıyla DSAG oy tabanı dışındaki DBG yandaşlarının da sayın Sadık Erdoğan için DSAG ön seçim sandığına gelip oy verdikleri söylenebilir. Demokratik Sol Gruptan olmayanların ön seçim sandığına gelip oy kullandıkları sayın Sadık Erdoğan'ın da gelen sağ oylar ile ön seçimi kazandığı, ön seçim sonrası ortaya atılan iddialardan biriydi. Ancak, sadece bir iddia olarak kaldı ve bugüne kadar kanıtlanamadı.

O tarihte Ankara Barosu başkanı olan sayın Hakkı Suha Okay, DSAG geleneğine sadık kalarak aday adaylarından hiç birini açık olarak desteklemedi. DSAG geleneğini (aslında gelenek yerine DSAG etiği demek daha doğru olabilir) burada özellikle belirttik. Çünkü, "mevcut baro başkanı ve yönetiminin DSAG başkan aday adaylarından birini açıktan desteklememe ve her birine eşit uzaklıkta durma kuralı" bir sonraki genel kurul öncesinde sayın Sadık Erdoğan tarafından kırıldı.

DSAG listeleri hazırlanırken başkan aday adayı olup ta ön seçimi kazanamayanlara seçici kurul TBB delegasyonu listesinde yer verdi. Bu, DSAG geleneğinde olan bir uygulamaydı. Ancak, bu gelenek bir sonraki genel kurul öncesinde kırıldı.

ÇAG içinde ise, bir grup sayın Erşen Sansal'ın başkan adayı olmasını istiyordu. Esasen sayın Erşen Sansal'ın adaylığı grupta kabul edildi ve sayın Sansal temaslarına da başladı. Bu temaslarından bir tanesi de sayın Vedat Ahsen Coşar ile olmuştu ve sayın Coşar sayın Sansal'ın adaylığından çok memnun olduğunu belirtmişti. Grup toplantılarındaki tartışmalar sırasında sayın Erşen Sansal adaylıktan çekildi. Bu defa sayın Sansal'ın aday olmasını isteyenler seçime girilmemesinden yana tavır aldılar. Ancak, grup o gün toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçime girilmesine ve başkan adayının da sayın Refik Ergün olmasına karar verdi. Seçime girilmemesinden yana olanların bir kısmının imzası ile seçim öncesinde yayınlanan bildiri de kırılmaya son noktayı koydu.

 Bu genel kurulda DBG liste çıkarmadı, bildiri de yayınlamadı. DBG'nin önde gelen isimleri ön seçimde desteklediği sayın Sadık Erdoğan'a desteğini sürdürdü ve dolayısıyla baro seçiminde DSAG'ı destekledi.

Sonuçta DSAG seçimi oy farkı ile kazandı. Yani DBG kehanetine uygun olarak dibe vurmadı, tam tersine DBG önde gelenlerinin desteği ile yüzeyin üstüne fırladı.

O yıl yaşanan kırılmanın sonucu bir kısım ÇAG taraftarı ÇAG'ın listesini desteklemedi ve ÇAG, tarihinin en düşük oyunu aldı. ÇAG 1990 yılından bu yana ilk kez üçüncü sıradaydı ve bu dönem listesi artık yedek değildi.

2002 Yılı Baro Genel Kurulu

2002 baro genel kurulu öncesinde DSAG içinde kutuplaşmalar vardı. 2001 yılında yapılan TBB seçimlerinde sayın Hakkı Suha Okay'da DSAG başkan aday adayı idi. Ön seçim sırasında sayın Erzan Erzurumluoğlu, sayın Özdemir Özok lehine adaylıktan çekilince sayın Özdemir Özok Ankara Barosunun TBB başkan adayı olarak seçildi. Sayın Hakkı Suha Okay ile sayın Özdemir Özok arasındaki TBB başkan adaylığı yarışı, garip bir biçimde TBB ve Ankara Barosu arasında, sonraki aylarda bir kutuplaşma yarattı. Tabii bu kutuplaşmada DSAG'ın Ankara Barosu başkan adaylığı seçimi sonrasında ki kırgınlıkların da etkisi olduğu söylenebilir. Ancak, TBB başkan adaylığı için yapılan seçimde sayın Ahmet Toptan'ın sayın Özdemir Özok'a oy vermesi, kendi oy tabanının önemli bir kısmını kaybetmesinin nedeni oldu ki, bu DSAG'ın 2002 yılı genel kurul öncesi başkan adayını belirlemek için yaptığı ön seçimin sürecini etkilemiş ve sayın Ahmet Toptan'ın başkan aday adayı olamamasının nedeni olmuştur.

DSAG başkan aday adaylarından sayın Semih Güner aday adaylığını önceki dönemlere göre erken açıkladı. Sayın Semih Güner'in seçim çalışmalarının politikası sayın Hakkı Suha Okay'ın koordinasyonunda sayın Ünsal Toker, sayın Sadık Erdoğan ve sayın Semih Güner'in toplantılarında belirlendi. Bu toplantılara başlangıçta belirttiğimiz isimler dışında katılanlarda vardı, ancak sonradan bazı isimler toplantılara katılmadılar. Ancak, ön seçime yaklaşılırken bu toplantıların bazılarına, DSAG baro büyüklerinden ya da yakınlarından katılan başkaları oldu. Bu isimleri vermeye gerek görmüyoruz. Ancak, bir erkek kulübü görünümünden bir türlü kurtulamayan ve hiç bayan başkan adayı çıkartamamış olan DSAG'da bu toplantılara sayın Adalet Çebi'nin katılmış olmasının DSAG lehine olumlu bir gelişme olduğunu vurgulamak gerekir.

DSAG içinde başkan aday adayı olarak sayın Semih Güner dışında bazı isimler konuşulsa da, konuşulan isimlerin hiç biri aday adayı olmadı. Vazgeçti ya da vazgeçirildi. DSAG ön seçimi arifesine kadar adı konuşulmayan sayın Hasan Tecim aday adaylığını açıkladı. Başkan adaylığı için yapılan seçim, sayın Semih Güner ve sayın Hasan Tecim arasında oldu ve sayın Semih Güner ön seçimi büyük farkla kazandı.

Sıra seçici kurulu ve seçici kurulda DSAG yönetim, denetleme, disiplin ve TBB delegeleri listelerini belirlemeye geldi. DSAG ön seçim öncesi yaptığı toplantılarında, seçici kurulun belirlenmesi için önceki yıllara göre farklı bir yöntem kabul etti. Buna göre seçici kurulun seçimsiz ya da kurasız belirlenen üyeleri son üç dönemin baro başkan ve yardımcıları yani, Sayın Ünsal Toker, Sayın Yaşar Çatak, Sayın Hakkı Suha Okay, Sayın Erkin Kaya, Sayın Sadık Erdoğan ve Sayın Uğur Uzel'di. Ön seçimi kazanan başkan adayı da seçici kurula katılacaktı, yani Sayın Semih Güner seçici kurul üyesi oldu. Meslek kıdemi beş yaş grubu içinde olan avukatlardan beş ve meslek kıdemi 5 ila 10 yaş grubu arasında olan avukatlardan beş olmak üzere toplam on isim de grup toplantısında aday olanlar arasından kura ile belirlendi. Yani DSAG 2002 yılı seçici kurulu için toplam 17 kişi belirledi. Bu yöntemin sonuçları ve uygulaması ne olursa olsun DSAG için bir yenilikti.

DSAG'da bir yenilik daha oldu. Bu defa seçici kurul, başkan aday adayı olup ta ön seçimi kazanamayan sayın Hasan Tecim'e TBB delegeleri listesinde yer vermedi. Bundan da öte, nerede ise değiştirilemez hale gelen bazı isimlere de TBB delegeleri listesinde yer vermedi. Nedenleri ve hedefi ne olursa olsun bu uygulama da DSAG için yeni bir adımdı.

2002 genel kurulu öncesinde DSAG'da "mevcut baro başkanı ve yönetiminin DSAG başkan aday adaylarından birini açıktan desteklememe ve her birine eşit uzaklıkta durma kuralı" da sayın Sadık Erdoğan tarafından kırıldı. Sayın Erdoğan başkan adayının belirlenmesi için yapılan ön seçim öncesinde sayın Semih Güner'i desteklediğini açıklamıştı.

ÇAG bu dönemde sayın Hikmet Çiçek'i başkan adayı olarak belirledi. Seçim sonuçları ÇAG açısından başarılıydı. Dibe vurdu, artık seçimlere giremez, girse bile 200 oyu ancak alır denilen ÇAG seçimlerde 700 civarında oy aldı ve yeniden ikinci grup oldu. ÇAG açısından bu iyi bir sonuçtu. Daha sonra bir üyenin istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ÇAG listesinden ilk yedek olan sayın Hüseyin Yüksel Biçen geldi.

Önceki genel kurulda artık olmayan DBG bu genel kurulda da yoktu. DBG ileri gelenleri olarak bilinen isimler bu dönemde DSAG ön seçiminde sayın Semih Güner'i, baro seçiminde de DSAG'ı desteklediler.

2004 Yılı Baro Genel Kurulu Öncesi

2004 yılı genel kurulu hareketli ve heyecanlı geçeceğe benziyor. Şu ana kadar 2004 genel kurulunda seçimlere katılacağını açıklayan her üç grubun kendi içinde çalışmalara önceki yıllara göre çok daha erken başlandı.

Bu dönem, daha önce seçimlere Meslekte Birlik ya da benzer isimlerle giren grup, kendi grubunda yaptığı oylama ile adını "Baroda Birlik" ve 16 Nisan 2004 tarihinde Sürmeli otelde yapılan ön seçimle başkan adayını  sayın İlhan Masarifoğlu olarak belirledi. Bu ön seçime 642 kişi katıldı ki, bu rakam grubun son seçimde aldığı oydan fazladır. Grubun http://www.barodabirlik.org adresinde web sitesi bulunmaktadır.

ÇAG 1 Temmuz 2004 tarihinde başkan adayını sayın Hüseyin Yüksel Biçen olarak belirledi. İlk toplantısını da 28 Mayıs 2004 tarihinde yapmıştı. Önceki yıllara göre bu tarihler ÇAG için çok erken tarihler. Demek ki ÇAG bu seçimlerde önceki yıllara göre iddialı ve dinamik bir çalışma içinde. Bu grubun bir web sitesi bulunmuyor. Bu nedenle, grup hakkında bilgiyi çıkardığı veya çıkartacağı broşürlerden öğrenebilmeniz mümkün.

DSAG henüz başkan adayını belirleyemedi. Duyduğumuz kadarı ile Eylül ayının ortalarına doğru ön seçimini yapabilecek. Şu anda üç başkan aday adayı var. Sayın Erkin Kaya, sayın İsmail Atak ve sayın Vedat Ahsen Coşar.

Sayın Erkin Kaya 1998 yılından bu yana yönetici seviyesinde baro faaliyetleri içinde. Ankara Barosu başkan yardımcılığından ayrıldığı 2000 yılı Ekim ayından TBB yönetim kurulu sayman üyeliğine geldiği 2001 yılı Mayıs ayına kadar geçen süreyi saymazsak nerede ise kesintisiz altı yıl. Başkan aday adayı olacağı ise 2004 yılının ilk aylarında dahi bilinmiyordu. 2004 yılının Mayıs ayında aday adaylığını açıkladı. Adaylığını açıkladıktan hemen sonra, ön seçim çalışmalarını diğer başkan aday adaylarından farklı bir biçimde tartışmalı açık toplantılar ile sürdürdü. Bir de http://www.erkinkaya.web.tr adresinde web sitesi bulunuyor. Ayrıca kısa bir tanıtım broşürü dağıttı. Geleneksel olarak ön seçim çalışmalarını bire bir görüşmelerde ya da yemekli ve/veya yemeksiz dar grup toplantılarında oy toplama biçiminde sürdüren DSAG'da bu yöntemler yeni ve olumlu bir gelişmenin göstergesi.

Sayın İsmail Atak "Genç Avukatlar"ın desteği ile aday adayı. Aday olacağı 2002 yılında hatta daha öncesinde de tahmin ediliyordu. Bildiğimiz kadarı ile web sitesi bulunmuyor ve çalışmalarını DSAG'ın geleneksel yöntemleri ile sürdürüyor. Adli tatil sırasında bir de tanıtım broşürü dağıttı. Aday adayları içinde en genç olanı.

Sayın Vedat Ahsen Coşar 1994 yılında Demokratik Birlik Grubu (DBG) başkan adayı olarak seçimlere katılmıştı. Daha sonra hiç bir listeden seçimlere katılmadı. DSAG'dan başkan aday adaylığını en erken o açıkladı. DSAG'ın geleneksel yöntemleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaları ile ön seçim sandığına gelenlerin sayısının artmasını sağlayacağını da tahmin etmek zor değil. Bildiğimiz kadarı ile web sitesi yok. DSAG aday adayları içinde en kapsamlı broşürü en erken o dağıttı. Ancak, broşür DSAG başkan aday adayının broşürü olmaktan çok bir başkan adayının broşürü gibi. Bu broşürün tek bir yerinden alıntı yapacağız.

"Halkı taşralığa mahkum etmek isteyenlerin karşısına, solun özgürlükçü ilkelerini koymamız gerekir" başlığı altında sayın Coşar, solun görevini (özgürlükçü ve dayanışmacı olanı için), solu  ve hukuku aşağıdaki gibi tanımlamış. (Alt çizgiler bize ait olup, yazının aslında bulunmamaktadır.)

"Onun için vizyonlarımızda, ufuklarımızda, enformasyonlarımızda böyle bir dünyada yaşayacağımızı bilmemiz, buna hazırlıklı olmamız, bir yandan kendi köklerimizden beslenmek suretiyle kültürümüzü zenginleştirmemiz, üniter yapımızı, Cumhuriyetin kurucu değerleri ile kazanımlarını korumamız, ama diğer yandan Türkiye toplumunu taşralığa mahkum etmek için yerliliği ve otantikliği yüceltme sevdasında olanların karşısına, solun özgürlükçü ve dayanışmacı ilkelerini koymamız gerekir.

Zira özgürlükçü ve dayanışmacı sola, kendi kapalı sınırlarının içine fikren ve fiziken hapsedilmiş bir Türkiye toplumunu bu durumdan kurtarma mücadelesinin önderliğini yapmak, toplumsal dayanışmayı, yurttaş girişimlerini, en geniş siyasal katılımı, küreselleşmeden mağdur olan kesimlerin haklarını, çevre koruma bilincini savunan akımların içinde eşit bir güç olarak yer almak, insan merkezli bir Avrupa toplumunun kuruluşuna aktif olarak katılmak düşer.

Daha şimdiden görünen o ki, geleceğin dünyasında, varoluşuna etik anlam veren, bireyi toplumun itici gücü olarak kabul eden, insanların yaratıcılıklarını diğer özelliklerinden üstün gören ve bu yaratıcılığı genişletecek koşulların herkese açık olması için mücadele eden toplumsal hareketlerin bulunduğu tarafa sol denilecektir. Bunu öngörmemiz ve buna göre solun ufkunu, tahayyül ve tasavvur dünyasını, toplumsal varoluş biçimini, yöntemlerini, gerçeklik referanslarını sorgulamaktan kaçmamamız gerekir.

Tam da bugün gelinen aşamada, adalet de, bireyin meşru savunma hakkının kolektif organizasyonu olan hukuk da, etkinliğin gerçekleştirilmesi de statükoya bağlı olmaktan çıkmış, şimdiden sonra yaratılacak geleceğe bağlanmış, çağımızın aşılması gereken zorluklan, ulusal çerçevelerin dışına taşmıştır. Bilimin artık sınır tanımaması, teknolojinin hiçbir bayrağının bulunmaması, saptırılmış olsun veya olmasın enformasyonun pasaportsuz gezmesi, paranın ve bilginin dünyayı çok hızlı biçimde dolaşması, nereden nereye gelindiğinin göstergesi, geleceğin ise ipuçlarıdır."

Bu görevlendirme ve tanımlama ülkemizin sol yelpazesinde ne kadar rağbet görür bilemiyoruz. Ancak, hiç kuşkusuz sayın Coşar bu ön seçimde sola göz kırpmanın kendisi için çok daha faydalı olacağına inanıyor. Önceden solcu olarak bilinen ve sayın Coşar'ın arkasında yer alan isimler de her halde sayın Coşar'ın bu görevlendirmesini ve tanımlamasını kabul ediyorlar.

Broşürün Tasarım ve Hedefler bölümünde nerede ise unutulan yok. Sayın Coşar akla gelen her şeyi yapacağım, her derde çözüm olacağım diyor.

Ancak geçmişe bakınca bu broşürün içeriği tatmin edici değil ve sayın Coşar'a sormak gerek.

  1. 1994 yılında DSAG ne diyordu ve ne yapıyordu, ya da ne yapmıyordu ki arkadaşlarınızla Demokratik Birlik Grubu olarak yeni bir liste ile DSAG'dan ayrı seçime katıldınız?

  2. 2004 yılında DSAG, sizin 1994, 1996 ve 1998 yıllarında söylediklerinize uyan ne diyor ya da ne yapıyor ki başkan aday adayı olarak DSAG ön seçimlerine katılıyorsunuz?

Sayın Vedat Ahsen Coşar'ın bu iki soruya vereceği cevap ne olursa olsun, DSAG baro büyüklerinin veya içlerinden bazılarının neden sayın Coşar'ın aday adaylığına olur verdiklerini, hatta sayın Coşar'ı cesaretlendirdiklerini tahmin etmek zor değil.

2002 yılı seçimlerinde ÇAG'ın bir önceki seçime göre oylarını arttırdığı ve sonraki yıllarda baro seçimlerine asılacağı gözlenmişti. Diğer yandan 2002 seçimlerindeki çalışmaları ile Meslekte Birlik (yeni adıyla Baroda Birlik) sonraki yıllarda seçimlere asılacağını göstermişti. 2002 yılında yaşanan kutuplaşma sonrası gelişmeler ile ilk aylarından itibaren ardı ardına istifaların ve uzaklaşma ya da uzaklaştırmaların yaşandığı 2002-2004 yönetim dönemi DSAG'ı zayıflatmıştı. Bu olumsuz şartların 2004 seçim sonuçlarını DSAG aleyhine etkilemesinin ve muhtemel başarısızlığın önüne geçmenin en iyi yolu 1990 yılında izlenen taktiklere benzer taktik geliştirmekti. Belki bir çok taktik geliştirilebilirdi, ama en kolay gerçekleşebilecek olan seçildi ve 2003 yılının Temmuz ayından sonra hayata geçirildi.

Eğer sayın Vedat Ahsen Coşar DSAG başkan aday adayı olursa, sayın Coşar ve yandaşları DSAG içindeki muhalefeti etraflarına toplamanın yanı sıra ÇAG ile artık ilgisi kalmayanları ya da ÇAG kırgınlarını da etraflarına toplayabilir ve böylece DSAG'ın ön seçimine katılımı yükseltebilirlerdi. Ön seçim sandığına katılımın yüksek olması DSAG için hep önemliydi ve DSAG ön seçime katılım ile övünüyor, seçim propagandalarında kullanıyordu. DSAG başkan adayı olarak ön seçime katılması sağlanamaz ise, sayın Vedat Ahsen Coşar ayrı bir listede başkan adayı olarak çıkabilir ve seçimi kazanamasa dahi bu defa DSAG aleyhine katlanılamaz bir seçim sonucunun nedenlerinden biri olabilirdi. Tabii böyle bir hesap bazıları için muhtemelen sayın Vedat Ahsen Coşar'ın ön seçim sandığından DSAG başkan adayı olarak çıkamayacağı ve sadece ön seçime katılımı arttıracağı varsayımına dayanmaktaydı. Peki, ya Sayın Coşar DSAG ön seçim sandığından başkan adayı olarak çıkıp seçici kurulun da bir üyesi olursa ne olacak? Yukarıda açıkladığımız hesabı yapanlar bu ihtimali de nazara alıp kendilerinin nasıl kayba uğramayacağını, hatta muhtemel olumsuzlukları slalom pistindeki kayakçı kıvraklığı ile aşıp nasıl kazançlı çıkabileceklerini herhalde hesaplamışlardır.

2004 Ankara Barosu genel kurulunda yapılacak seçimlerin arkasından 2005 yılında TBB genel kurulu ve seçimleri geliyor. Ankara Barosu'nun TBB delegeleri listesi de, TBB başkanlığını hedefleyenler için çok önemli. Sayın Vedat Ahsen Coşar'ın neden DSAG başkan aday adayı olduğunu ya da nasıl olabildiğini anlayabilmek için bu açıdan da değerlendirme yapmak, gelişmelerin neler olabileceğini tahmin edebilme açısından yararlı olabilir. Ancak, böyle bir değerlendirme için henüz erken.

 

Av. Hasan Aydın Tansu

Ankara, 05/09/2004


Baro Genel Kurulu ve Seçimleriyle ilgili yazılar

madde işareti

Baro Denetçilerinin ve Disiplin Kurulu Üyelerinin Seçimi Üzerine - Av.H.A.Tansu, 23.09.2014

madde işareti

DSAG Başkan Adayı 2013 Sandığı - Av. H.A.Tansu, 19.06.2013

madde işareti

Ankara Barosu Başkan Seçimi 2013 - Av. H.A.Tansu, 15.06.2013

madde işareti

Nereden Çıktı Bu “Kurtarıcı” Arayışı - Av. Teoman Salgırtay, 25.05.2013

madde işareti

Ezberleri Bozulacak Diye, Okumaktan Korkanların Seçimi - Av. Teoman Salgırtay, 06.10.2012

madde işareti

Bir Seçim Tahmini: (Sayın İzleyicilerden Oluşan Seçmenlerimizin Medyatik Teveccühü) - Av. Teoman Salgırtay, 03.10.2012

madde işareti

Machiavelli Prense Karşı ( “Karşı Olmak” Üzerine ) - Av. Teoman Salgırtay, 25.09.2012

madde işareti

Ankara Barosu 62. Genel Kurulunda Niyet, “Ham Hum Şorolop” mu? - Av. H. A. Tansu, 22.09.2012

madde işareti

Demokratik Sol Avukatlar Grubunda Anlamlı Karşı Çıkış - inisiyatif.net, 08.09.2012

madde işareti

Ankara Barosu 2010–2012 DSA Yönetiminin Tutmadığı Seçim Vaatleri (3); "Baro Kurulları" - Av. H. A. Tansu, 01.09.2012

madde işareti

Ankara Barosu 2010–2012 DSA Yönetiminin Tutmadığı Seçim Vaatleri (2); Genç Avukatların ve Engelli Üyelerin Baro Kesenekleri - Av. H. A. Tansu, 25.08.2012

madde işareti

Ankara Barosu 2010–2012 DSA Yönetiminin Tutmadığı Seçim Vaatleri (1); Baro Senatosu - Av. H. A. Tansu, 18.08.2012

madde işareti

Baro Sirki - Av. Oğuz Evren Kılıç, 28.07.2012

madde işareti

Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Önerilen 114.Madde Düzenlemesi - Av. H. A. Tansu, 10.07.2012

madde işareti

Ankara Barosu 2012 Seçimlerine Doğru; Tek Çözüm "Baro İnisiyatifi" - Av. H. A. Tansu, 09.06.2012

madde işareti

Genel Kurul Kararlarını Uygulamayan Yöneticiler İle Nereye Kadar? - Av. H. A. Tansu, 12.05.2011

madde işareti

DSA Listesinin Seçildiğini Varsayalım, Üstlendikleri Görevleri Yerine Getirebilecekler mi? - Av. H.A.Tansu, 06.10.2010

madde işareti

Ankara Barosu 2010 Seçimlerine Doğru, DSA Aday Seçimleri... - Av. H.A.Tansu, 14.09.2010

madde işareti

Oyunun Kuralları Değişiyor, Kartlarınızı Hazırlayın… - Av. Mustafa Köroğlu, 20.07.2010

madde işareti

Baro Başkan Adayları mı? Ben Göremiyorum… - Av. Kemal Vuraldoğan, 29.06.2010

madde işareti

Dönemi Bitmeden Ayrılan Baro Başkanı Yerine, Yenisi Nasıl Seçilebilir? - Av. H.A.Tansu, 16.06.2010

madde işareti

Baro Başkanlığı ve Barolar Birliği Başkanlığı Sıfatı Aynı Kişide Birleşemez - Av. Kemal Vuraldoğan, 15.06.2010

madde işareti

Türkiye Barolar Birliği Başkan Seçimi - Av. H.A.Tansu, 14.06.2010

madde işareti

DSA Sandığı… - Av. H.A.Tansu, 25.04.2010

madde işareti

Önceki Yıllar Ankara Barosu Seçimleri (1924-1938) - Av. H. A. Tansu, 12.04.2010

madde işareti

Türkiye’nin Baro ve Barolar Birliği Sorunu - Kemal Vuraldoğan, 04.03.2010

madde işareti

Ankara Barosu 2008 Seçimleri; Oyların Dağılımının Anlattığı… - inisiyatif.net, 11.12.2008

madde işareti

Ankara Barosu 60.Olağan Genel Kurulu Ardından İzlenimler Ve Baroda Birlik Grubu’na İçerden Bir Bakış - Av. Hayrettin Açıkgöz, 30.10.2008

madde işareti

Başkan Adayına Mektup... - Av. Özgür Yılmazer, 29.10.2008

madde işareti

2008 Yılında Ankara Barosu Seçimlerine Doğru (II); DSA Seçimleri Sonrası... - inisiyatif.net, 05.10.2008

madde işareti

D'Hondt Yöntemi Nedir? DSA'nın 1 Temmuz Seçimlerinde Kullanılsa Sonuçlar Ne Olabilirdi? - inisiyatif.net, 20.07.2008

madde işareti

Ahlaki Değil! Ama Etik... - Av. Mustafa Köroğlu, 11.06.2008

madde işareti

2008 Yılında Baro Seçimlerine Doğru; ÇAG ve DSA Toplantıları - inisiyatif.net, 14.05.2008

madde işareti

2008 Yılında Baro Seçimlerine Doğru - inisiyatif.net, 28.04.2008

madde işareti

Baro Denetçilerinin Raporları, Genel Kurulun Değerlendirmesi İçin Elverişli Olmalı mı? - inisiyatif.net, 03.03.2008

madde işareti

TBB 29. Genel Kurulu Yaklaşırken... - inisiyatif.net, 22.01.2007

madde işareti

İzmir Barosu 2006 Genel Kurulu ve Seçimleri - inisiyatif.net, 07.11.2006

madde işareti

Ankara Barosu 2006 Seçimleri; Rakamlar Neler Anlatabiliyor? - inisiyatif.net, 30.10.2006

madde işareti

Ankara Barosu 59. Genel Kurulu Ardından... - inisiyatif.net, 26.10.2006

madde işareti

Ankara Barosu 59. Genel Kurulu ve Seçimler Ne zaman, Nerede, Nasıl Yapılabilecek? - inisiyatif.net, 08.10.2006

madde işareti

Belirleyici Olan Hangisi; Genel Kurul mu, Seçim mi? - inisiyatif.net, 25.09.2006

madde işareti

Ankara Barosunda 2006 Seçimlerine Doğru (V); Baro Organları Adayları için DSAG Seçimi... - inisiyatif.net, 14.09.2006

madde işareti

İzmir Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu Baro 2006 Genel Kurulunda Önereceği Aday Listesini Belirledi - İzmir Barosu Çağdaş Avukatlar Grubu, 28.07.2006

madde işareti

Ankara Barosunda 2006 Seçimlerine Doğru (IV); Oyun bitince şah da, piyon da aynı kutuya konur - inisiyatif.net, 20.07.2006

madde işareti

Ankara Barosunda 2006 Seçimlerine Doğru (III); DSA başkan adayı seçimi... - inisiyatif.net, 03.07.2006

madde işareti

Ankara Barosunda 2006 Seçimlerine Doğru (II); 10 Nisan 2006'dan bu güne... - inisiyatif.net, 07.06.2006

madde işareti

27 Nisan 2006 Toplantısının Düşündürdükleri - Av. Ender Dedeağaç, 28.04.2006

madde işareti

Ankara Barosunda 2006 Seçimlerine Doğru; Doludizgin Gidenler, Aheste Takılanlar ve Seyredenler... - inisiyatif.net, 10.04.2006

madde işareti

Bir Örnek Olabilir mi? ÇHD'nin Son Kongre ve Konferansı - inisiyatif.net, 23.07.2005

madde işareti

TBB 28. Genel Kurulunda Yapılan Seçimlerin Sonuçları - inisiyatif.net, 22.05.2005

madde işareti

TBB 28. Genel Kurulu'na sunulan TCK ile ilgili Öneri ve dağıtılan Bildiri - Bir kısım TBB delegeleri, 22.05.2005

madde işareti

Ankara Barosu Delegeleri Ne yapıyor? Ve TBB Genel Kurulunda Ne yapmak İstiyor? - Av. H. A. Tansu, 25.03.2005

madde işareti

Ankara Barosu 1996 - 2004 Yılları Genel Kurullarında Yapılan Başkan Seçimleri Sonuçları - inisiyatif.net, 22.03.2005

madde işareti

Ankara Barosunun Seçim Sonuçları henüz sıcakken… - Av. Ahmet Toköz, 18.10.2004

madde işareti

Kime, Hangi Listeye, Neden? - inisiyatif.net, 07.10.2004

madde işareti

Dünden Bugüne Ankara Barosu Genel Kurullarında Yapılan Seçimler - Av. H. A. Tansu, 07.09.2004

madde işareti

Meslek Sorunlarının Çözümü için, Baro Genel Kurulu mu? Baro Başkanının Seçimi mi? - inisiyatif.net, 08.05.2004

madde işareti

Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda Neden "doğal üye"? - Av. H. A. Tansu, 30.03.2004

madde işareti

Baro Genel Kuruluna Katılmayı ve Seçme/Seçilme Hakkının Kullanılmasını Engelleyen Maddeler Kaldırılmalıdır - Av. H. A. Tansu, 15.02.2004