inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

Son güncelleme: 14.03.2007

MEVZUAT / SÖZLEŞME

ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

madde işareti

Fikri Haklar

madde işareti

Sınai Haklar

WIPO  kaynağında belge (http://www.wipo.int/treaties/en/index.jsp)

The links below provide detailed information on all 23 treaties administered by WIPO and the WIPO Convention.

IP Protection

madde işareti

Berne Convention (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

madde işareti

Brussels Convention (Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite)

madde işareti

Film Register Treaty (Treaty on the International Registration of Audiovisual Works)

madde işareti

Madrid Agreement (Source) (Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods)

madde işareti

Nairobi Treaty (Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol)

madde işareti

Paris Convention (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)

madde işareti

Patent Law Treaty

madde işareti

Phonograms Convention (Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms)

madde işareti

Rome Convention (Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)

madde işareti

Trademark Law Treaty

madde işareti

Washington Treaty (Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)

madde işareti

WCT (WIPO Copyright Treaty)

madde işareti

WPPT (WIPO Performances and Phonograms Treaty)

Global Protection System

madde işareti

Budapest Treaty (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)

madde işareti

Hague Agreement (Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs)

madde işareti

Lisbon Agreement (Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration)

madde işareti

Madrid Agreement (Marks) (Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

madde işareti

Madrid Protocol (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)

madde işareti

PCT (Patent Cooperation Treaty)

Classification

madde işareti

Locarno Agreement (Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs)

madde işareti

Nice Agreement (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)

madde işareti

Strasbourg Agreement (Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)

madde işareti

Vienna Agreement (Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks)

Publications

Agreement between the United Nations and the World Intellectual Property Organization WIPO Publication Number: 111

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Paris Convention for the Protection of Industrial Property WIPO Publication Number: 201

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks; Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks; Regulations and Administrative Instructions WIPO Publication Number: 204

Eurasian Patent Convention WIPO Publication Number: 222

Agreement Between the World Intellectual Property Organization and the World Trade Organization (1995) and Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) (1994) WIPO Publication Number: 223

Trademark Law Treaty and Regulations WIPO Publication Number: 225

WIPO Copyright Treaty (WCT) WIPO Publication Number: 226

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) (1996) WIPO Publication Number: 227