inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

Son güncelleme: 20.10.2010

İCRA TAKİPLERİ İÇİN BELGE ÖRNEKLERİ

MS Word belgesi (*.doc) biçiminde indirmek için hizasındaki üzerine tıklayın. Sıkıştırılmış dosya olarak indirmek istedikleriniz için hizasındaki üzerine tıklayınız. Hizasında iki işaretten birini görmediğiniz takdirde ismi üzerine tıklayınız. Sayfanın altındaki bağlantılardan belgelerin tamamını (Yurt Dışı Tebligatlar İçin Örnek hariç, doğrudan bağlantısı olmayanlar dahil) tek dosya olarak indirebilirsiniz. Hatalı form var ise lütfen site yöneticisine e-posta ile bildiriniz (sayfamızdaki hatayı düzeltmemiz için 20.10.2010 tarihinde bizi uyaran Av. Kenan Madenoğlu'na teşekkür ederiz).

Örnek 1 (48)

Takip Talebi

 

Örnek 2 (54)

Taşınır Teslimine veya Taşınmaz Tahliye Veya Teslimine İlişkin İcra Emri

 

Örnek 3 (55)

Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İcra Emri

 

Örnek 4-5 (53)

Para Borcuna Veya Teminat Verilmesine veya Bir İşin Yapılmasına Veya Yapılmamasına, İrtifak Hakkının veya Gemi Üzerindeki İntifa Hakkının Kaldırılmasına İlişkin İlâmların Yerine Getirilmesinde İcra Emri

 

Örnek 6 (151)

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte İcra Emri

 

Örnek 7 (49)

İlâmsız Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 8 (50)

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 9 (152)

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 10 (163)

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü Haciz Yolu İle Yapılacak Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 11 (153)

İflâs Yolu İle Adî Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 12 (52)

Kambiyo Senetlerine (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Özgü İflâs Yolu İle Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 13 (51)

Adî Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri

 

Örnek 14 (56)

Yazılı Sözleşme İle Kiralanan Taşınmazın Kira Süresinin Bitmesi Durumunda Tahliye Emri

 

Örnek 15 (154)

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesinde Borçlunun Mal Beyanında Bulunmasına Davet Kâğıdı

 

Örnek 16 (41)

Kıymetli Evrak ve Değerli Şeylerin Alındı Makbuzu

 

Örnek 17 (155)

Takip Talebinde Bulunulduğuna, Verilen Belgelere Ve Ödenen Giderlere İlişkin Verilecek Makbuz

 

Örnek 18 (156)

İtiraz Belgesi

 

Örnek 19 (57)

Haciz Tutanağı

 

   

Örnek 20 (59)

Birinci Haciz İhbarnamesi

 

   

Örnek 21 (157)

İkinci Haciz İhbarnamesi

 

   

Örnek 21a (157a)

Üçüncü Haciz İhbarnamesi (Bildirim)

 

   

Örnek 22 (58)

Davet Kâğıdı

 

   

Örnek 23 (60)

İstihkak İddiasının Bildirilmesine İlişkin Belge 

 

   

Örnek 24 (61)

Taşınırın Açık Artırma Şartnamesi Ve Tutanağı

 

   

Örnek 25 (63)

Taşınırın Açık Artırma İlânı

 

   

Örnek 26 (62)

Taşınmazın Açık Artırma Şartnamesi Ve Tutanağı

 

   

Örnek 27 (64)

Taşınmazın Açık Artırma İlânı

 

   

Örnek 28 (65)

Borç Ödemeden Aciz Vesikası

 

   

Örnek 29 (158)

İlâmın İcrası Belgesi

 

   

Örnek 30 (159)

Muvakkat Rehin Açığı Belgesi

 

   

Örnek 31 (160)

Rehin Açığı Belgesi

 

   

Örnek 32 (69)

İflâsa (İflâsın Kapanmasına – İflâsın Kaldırılmasına) İlişkin İlân

 

   

Örnek 33 (161)

Tasfiyenin Tatili İlânı

 

   

Örnek 34 (162)

Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlânı

 

   

Örnek 35 (70)

Adî Tasfiye ve İflâsın Açılmasının İlânı

 

   

Örnek 36 (71)

İcra ve İflâs Kanununun 206 ve 207nci Maddeleri Gereğince Düzenlenen Sıra Cetveli

 

   

Örnek 37 (72)

Sıra Cetvelinin Ve İkinci Alacaklılar Toplantısının İlânı

 

   

Örnek 38 (67-146)

Tahsilât Makbuzu

 

   

Örnek 39 (68-147)

Reddiyat Makbuzu

 

   

Örnek 40 (40)

Harç Tahsil Müzekkeresi

 

   

Örnek 41

Tebliğ Mazbatalı Zarf

 

   

Örnek 41

Tebliğ Mazbatalı Zarf (Yazıcı için uyarlanmış biçim)

 

Örnek 42

Telgrafla Tebliğ Zarfı

 

   

Örnek 43 (18)

Tevdi Listesi

 

   

Örnek 44 (201)

Taşınır Rehininin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İlamlı Takipte İcra Emri

 

   

Örnek 45 (24)

Tebliğ Mazbatası (Açık Davetiye)

 

   

Örnek 46 (28)

İhzar Müzekkeresi (Tanıklar İçin)

 

   

Örnek 47 (47)

İhzar Müzekkeresi (Sanıklar İçin)

 

   

Örnek 184

Yurt Dışı Tebligatlar İçin Örnek (Adalet Bakanlığı Genelge 63/1 "Hukuki Konularda Uluslararası Adli Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardımlaşma Taleplerine Uygulanacak Esaslar" sayfa 36, Ek-5). MS Word biçimi belge olarak indirebileceğiniz adrese erişim için buraya tıklayınız.

 

   

İcra belgelerinin tamamını Yalova Barosu web sitesinden 480 KB olarak indirmek için tıklayınız.

İndiremezseniz 63 KB zip dosyası olarak indirmek için tıklayınız.

İndireceğiniz dosyaların biçimlendirilmesi sitemizde bulunanlardan farklıdır. Kullanımları zor olduğundan bazı formların içeriğini değiştirmeksizin biçimi üzerinde düzeltme yaptık ve sitemize alarak yukarıdaki liste ile istediğinizi MSWord ya da Zip dosyası olarak indirebilmenizi sağladık.