inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

.

Çevre ile ilgili Sözleşmeler

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol

Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi

Akdeniz’in Gemilerden ve Uçaklardan Boşaltma veya Denizde Yakmadan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Protokolü

Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

Avrupa Kültür Anlaşması

Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (BERN SÖZLEŞMESİ)

Biyogüvenlik (CARTEGENA)  Protokolü

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

Boğazlar Rejimi Hakkında Montreux’de 20 Temmuz 1936 Tarihinde İmza Edilen Mukavelename (Zip formatında http://www.cevre.org/Tcm/Sozlesmeler/)

Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol - 1973)

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme

Fevkalâde Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol   

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme 

Nesli  Tehlikede  Olan  Yabani  Hayvan  ve  Bitki  Türlerinin  Uluslararası Ticaretine  İlişkin  Sözleşme (CITES SÖZLEŞMESİ)

Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşme

Nükleer Enerji Sahasında Hukukî Mesuliyete Dair Sözleşmeye Ek Protokol 

Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi

Nükleer Kaza veya Radyolojik Âcil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi

Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşme

Özellikle Afrika'da Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak, Alanlar Hakkında Sözleşme (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi

Tehlikeli Atıkların Sınırlar ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi