inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

Son güncelleme: 17.11.2008

TÜRKÇE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Aşağıdaki örnekler sizin isteğinize uygun olmayabileceği gibi, tam olarak haklarınızı ya da müvekkilinizin haklarını yeterince koruyabilecek hükümleri içermeyebilir. Eğer avukat değilseniz, sizin kuracağınız ilişkiye uygun hükümleri içeren sözleşmeyi hazırlaması için bir avukata başvurmanızı öneririz.

Alacakların Satışı (factoring) ile ilgili örnekler

madde işareti

Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi (Teminat Tevdi Bildirim Belgesi, Tahsil Emri Belgesi, Alacak Bildirim Formu, Faks Sözleşmesi, Sticker, Gerekli Dokümanlar Listesi gibi belgeleri de üzerine tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Tamamı bir şirketin web sitesindedir)

Araç Kiralama ile ilgili örnekler

madde işareti

Kısa ve Uzun Dönem Araç Kiralama Sözleşmeleri (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde işareti

Oto Kiralama Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde işareti

Oto Kiralama Sözleşmesi (alomaliye sitesinde)

madde işareti

Uzun Dönem ve Toplu Araç Kiralama Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde işareti

Taşıt Kiralama Sözleşmesi (Mustafa Gülşen sitesinde)

Banka ve Kredi işlemleriyle ilgili örnekler

madde işareti

Organize Sanayi Bölgesi Kredi Sözleşmesi (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde)

Eser (İstisna) Sözleşmesiyle ilgili örnekler (Çoğunlukla inşaat işleriyle ilgili)

madde işareti

FIDIC ve EFCA Özgün Yayınlar (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

madde işareti

FIDIC ve EFCA Yayın Çevirileri Listesi (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

İş (Hizmet) Sözleşmeleri ile ilgili örnekler
madde işareti

Hizmet Sözleşmesi (alomaliye sayfasında iş sözleşmeleri)

Kooperatif ile ilgili örnekler

madde işareti

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde sıkıştırılmış dosya biçimindedir)

madde işareti

Kooperatifler Hukuku Sözlüğü (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesindedir)

Satış Sözleşmeleri ile ilgili örnekler
madde işareti

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (RG 13.06.2003 Tarih ve 25137)

madde işareti

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG 09.10.2007 Tarih ve 26668)

madde işareti

Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bir firmanın sitesindeki örneğe bağlantı verilmiştir)

madde işareti

Satış Sözleşmesi (Ödemeden sonra belli tarihlerde mal teslimine ilişkin satış sözleşmesi örneğidir)

madde işareti

Satış Sözleşmesi (Ödeme için belli vadelerde senet verildiği sözleşme tipidir)

Şirket Ana Sözleşmesi Örnekleri

Örneklerin tamamı Çanakkale Ticaret Odası sitesinde olup RTF doküman (*.rtf) biçimindedir. MS Word ya da okuyucusu ya da OpenOffice ile açabilirsiniz.

madde işareti

Kolektif Şirketler Ana Sözleşmesi

madde işareti

Adi Komandit Şirketler Ana Sözleşmesi

madde işareti

Limitet Şirketler Ana Sözleşmesi

madde işareti

Anonim Şirketler Ana Sözleşmesi

Taşınmaz ile ilgili Sözleşme ve Belge Örnekleri

Sitemizde

madde işareti

Kira Sözleşmeleri (yayın tarihi 16.02.2008)

MS Word dosyası biçiminde indirebileceğiniz ya da görüntüleyebileceğiniz iki örnek ve öneriler Av. Turgut Demirsan tarafından hazırlanmıştır. Eğer avukat değilseniz, örneklerden her hangi birinin her kira ilişkisine uygun bir şablon olmayabileceğini düşünerek öncelikle bir avukata danışmanızı ve kira sözleşmenizi bir avukata hazırlatmanızı öneririz.

evbulur.com sitesinde

madde işareti

Alım Satım Komisyon Protokolü

madde işareti

Ekspertiz Raporu (Arsa)

madde işareti

Ekspertiz Raporu (Daire)

madde işareti

Ekspertiz Raporu (İşyeri)

madde işareti

Kira Kontratı

madde işareti

Kiraya Veren Sözleşmesi

madde işareti

Satılık Kiralık Yer Gösterme Sözleşmesi

madde işareti

Süreli Satılık Emlak Sözleşmesi

madde işareti

Süresiz Satılık Emlak Sözleşmesi

madde işareti

Tahliye Taahhütnamesi

YABANCI DİLDE SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ

Canadian Contracts - Kanada için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

FIDIC bookshop (FIDIC sitesinde)

FIDIC ve EFCA Yayın Listesi (Türk MMMB sitesinde PDF formatındadır)

Franchise Agreement (Türkçe açıklamalar için bkz. Belgeler/Çalışmalar)

OEM Agreement - Original Equipment Manufacturer (OEM), Özgün Ekipman Üreticisi anlamına gelmektedir.

UK Contracts - Birleşik Krallık için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

USA Contracts - ABD için geçerli olabilecek örneklere göre bilgileri girerek sözleşme yapabilirsiniz.

Various Types of Business Contracts - Değişik tiplerde ticari sözleşmeleri bulabilirsiniz.

SÖZLEŞME TÜRLERİ (bkz. Belgeler/Çalışmalar)

Mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmeler

1. Satış Sözleşmesi

2. Bağışlama Sözleşmesi

3. Trampa (Takas) Sözleşmesi

Kullandırmaya yönelik sözleşmeler

1. Kira Sözleşmesi

a) Menkul - gayrimenkul kirası

b) Finansal kiralama (Leasing)

2. Ariyet (Kullanma Ödüncü) Sözleşmesi

3. Karz (Ödünç) Sözleşmesi

İş görme sözleşmeleri

1. Hizmet Sözleşmesi

2. Eser (İstisna) Sözleşmesi

3. Vekâlet Sözleşmesi

4. Emanet (Vedia) Sözleşmesi

Teminat sözleşmeleri (kefalet sözleşmesi)

Bir çok yerde  istenmekle birlikte bir örneği ya da açıklaması web de bulunamamıştır.

Kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler

1. Karma ve Bileşik Sözleşmeler

2. Yeni Sözleşme Türleri

a) Garanti sözleşmesi

b) Kredi sözleşmesi

c) Tek satıcılık sözleşmesi

d) Alacakların satışı (factoring) sözleşmesi (bkz. Belgeler/Çalışmalar)

e) Pazarlama imtiyazı (franchising) sözleşmesi (bkz. Belgeler/Çalışmalar)

f) Satım için bırakma sözleşmesi