inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

.Son güncelleme: 28.09.2009

TAŞIMA (NAKLİYE)  İLE İLGİLİ  ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  (TR)

1975 TIR Sözleşmesi ve Ekleri (PDF biçiminde belgedir)

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Taşımalarında Özel Araçların Kullanımı Antlaşması - ATP (PDF biçiminde belgedir)

Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi - CMR (PDF biçiminde belgedir)

Tehlikeli Malların Uluslararası Karayollarında Taşınması İle İlgili Avrupa Anlaşması - ADR (PDF biçiminde belgedir)

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması - AETR (PDF biçiminde belgedir)

Yukarıdaki sözleşmelerin tamamının kaynağı Uluslararası Nakliyeciler Derneği web sitesidir.

YABANCI  DİLDE  SÖZLEŞMELER

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road - CMR

European Agreement Concerning The International Carriage Of Dangerous Goods By Road - ADR (PDF formatında olup açacağınız metinde ekleri bulunmamaktadır. Daha fazla bilgi için tıklayınız)

Customs Convention on the International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets (TIR Convention, 1975) (PDF biçiminde belgedir)

European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport (AETR), of 1 July 1970 (Consolidated text dated 1999) (PDF biçiminde belgedir)

Summary List of International UNECE (United Nations Economic Commission For Europe) Transport Agreements and Conventions (Bir çok anlaşmanın İngilizce, Fransızca ve Rusça metinlerine erişebilirsiniz)